REFERENS TELEMARKETING AB

Våra priser

Vi arbetar med följande debiteringsalternativ:

• Per timma
• Per genomfört samtal
• Per uppdrag
• Per bokat besök

Hos oss kan du alltid begära en offert och få ett snabbt förslag. Vi arbetar också med avtal som löper under längre perioder. Vet man om att man ska utnyttja telemarketing under en längre period så är det ekonomiskt fördelaktigt att sluta avtal med oss och därmed få en fördelaktigare kostnadsstruktur.

Vi genomför uppdrag för företag verksamma inom i stort sett alla branscher och oavsett deras geografiska marknadstäckning

Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer och långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi skall alltid kunna finnas till hands som bollplank när det gäller telemarketings roll i marknadsföringsmixen. Vi har lång och bred marknadsföringskompetens inom företaget för att bidraga med just den hjälpen.